11 January 2016

Артроз верхньої третини гомілки лікування

? З пiдвищенням вмiсту якої речовини пов'язано пiдвищення крихкостi кiсток у похилому вiцi? +Неорганiчних речовин -Сполучної речовини -Органiчних речовин -Води -Мiжклiтинної рiдинi ? У результатi незрощення яких вiдросткiв крижових хребцiв утворилася щiлина по центру крижової кiстки ззаду? +Остистих -Соскоподiбних -Поперечних -Суглобових -Додаткових ? Незрощення якої анатомiчної структури призвело до спинномозкової грижi в дiлянцi XII грудного хребця? +Дуги хребця -Тiла хребця -Мiжхребцевого диска -Суглобових вiдросткiв -Остистого вiдростка ? При дослiдженнi виявлено незрощення дуг III-IV поперекових хребцiв. Яку назву має ця вада розвитку? +Spina bifida -Kyphosis -Palatum fissum -Lordosis -Scoliosis ? У грудному вiддiлi вигин хребетного стовпа влiво. Який дiагноз можна виставити пацiєнтовi? +Лiвостороннiй грудний сколiоз -Шийний кiфоз -Правостороннiй поперековий сколiоз -Грудний лордоз -Поперековий лордоз ? Якi вигини хребетного стовпа сформувалися у дитини 12-ти мiсяцiв? +Шийний, грудний, поперековий, крижовий -Грудний i крижовий -Шийний i поперековий -Грудний i поперековий -Шийний, грудний i крижовий ? Пошкодження яких ребер можливе при травмi ручки груднини? +I-II ребра -II-III ребра -II-III-IV ребра -I-II-III ребра -IV ребра ? Яким чином необхiдно провести плевральну пункцiю? +по верхньому краю ребра -по нижньому краю ребра -мiж остистими вiдростками грудних хребцiв -мiж поперечними вiдростками грудних хребцiв -мiж суглобовими вiдростками грудних хребцiв ? Перелом 3-4-5 ребер справа в середнiй частинi. Яку частину ребер було травмовано? +Тiло ребра -Шийку ребра -Головку ребра -Суглобовий горбок ребра -Гребiнь ребра ? Бiля нижнього кута лопатки справа встановлено переломи ребер. Якi ребра отримали пошкодження? +VI-VII -VIII-IX -Х-ХI -XI -I-III ? Пiсля травми в дiлянцi задної поверхнi плечової кiстки порушено розгинання верхньої кiнцiвки. Яке з кiсткових утворень в цьому випадку пошкоджено? +Борозна променевого нерва -Борозна двоголового м'яза -Борозна серединного нерва -Борозна плечового нерва -Борозна лiктьового нерва ? Травма в дiлянцi задньої частини лiктьового суглоба. Який вiдросток i якої кiстки травмовано? +Лiктьовий вiдросток лiктьової кiстки -Променевий вiдросток променевої кiстки -Шилоподiбний вiдросток лiктьової кiстки -Вiнцевий вiдросток лiктьової кiстки -Променевий вiдросток променевої кiстки ? Травма медiальної частини зап'ястка. Яка з кiсток зап'ястка найiмовiрнiше травмована? +Горохоподiбна -Кубоподiбна -Головчаста -Трапецiєподiбна -Човноподiбна ? Не працює дельтоподiбний м'яз. Якi з перерахованих кiсток i в якiй частинi пiддалися травмi? +Верхня третина плечової кiстки i акромiон лопатки -Верхня третина плечової кiстки i дзьобоподiбний вiдросток лопатки -Акромiальний кiнець ключицi i пiдостьова ямка -Акромiон i нижня третина плечової кiстки -Акромiон i горбики плечової кiстки ? Перелом латеральної кiстки передплiччя в середнiй третинi. Яка з кiсток передплiччя пошкоджена i яка її частина? +Променева кiстка, дiафiз -Лiктьова кiстка, метафiз -Лiктьова кiстка, епiфiз -Лiктьова кiстка, дiафiз -Променева кiстка, епiфiз ? Травма в дiлянцi передньої частини тазової кiстки. Яка з кiсток тазу пошкоджена? +Лобкова -Сiднича -Клубова -Крижова -Стегнова ? Травма в дiлянцi задньої частини малого тазу. Якi з кiсткових утворень малого тазу найiмовiрнiше травмовані? +Криж i сiднича кiстка -Куприк i клубова кiстка -Сiднича i лобкова кiстки -Клубова кiстка -Лобкова кiстка ? Травма з медiального боку верхньої третини гомiлки. Яка з кiсток гомiлки пошкоджена та яка її частина? +Метафiзарна зона великогомiлкової кiстки -Дiафiз малогомiлкової кiстки -Метафiзарна зона малогомiлкової кiстки -Апофiз малогомiлкової кiстки -Апофiз великогомiлкової кiстки ? Яке найбiльш поширене мiсце перелому стегнової кiстки в похилому вiцi? +Шийка -Верхня третина -Тiло -Вертлюг -Нижня третина ? Травма на внутрiшнiй поверхнi середньої третини гомiлки. Перелом якого анатомiчного утворення найбiльш вирогiдний? +Дiафiз великогомiлкової кiстки -Дистальний епiфiз малогомiлкової кiстки -Дистальний епiфiз великогомiлкової кiстки -Проксимальний епiфiз великогомiлкової кiстки -Проксимальний епiфiз малогомiлкової кiстки ? Травма на латеральнiй поверхнi гомiлки. Яка кiстка пошкоджена? +Малогомiлкова -Великогомiлкова -Надп'яткова -П'яткова -Латеральна клиноподiбна ? Травма на медiальному боцi тильної поверхнi стопи. Перелом якої з кiсток заплесна найбiльш вирогiдний у цьому випадку? +Човноподiбної -П'яткoвої -Кубоподiбної -Клиноподiбної латеральної -Надп'яткової ? На рентгенограмi нижньої кiнцiвки в дiлянцi головки стегнової кiстки є тiльки одна точка скостенiння. Який вiк дитини? +1 рiк -8 рокiв -5 рокiв -15 рокiв -7 рокiв ? На рентгенограмi стопи виявлена точка скостенiння в бiчнiй клиноподiбнiй кiстцi. Який вiк дитини? +1 рiк -5 рокiв -8 рокiв -15 рокiв -7 рокiв ? Перелом середньої третини нижньої щелепи. Який канал може бути пошкоджений? +Нижньощелепний -Великий пiднебiнний -Крилоподiбний -Нижньоочноямковий -Малий пiднебiнний ? Неможливе перемiщення нижньої щелепи, набряклiсть i гематома в дiлянцi щоки. Яке кiсткове утворення пошкоджено? +Виростковий вiдросток нижньої щелепи -Вiнцевий вiдросток нижньої щелепи -Шилоподiбний вiдросток скроневої кiстки -Соскоподiбний вiдросток скроневої кiстки -Виличний вiдросток скроневої кiстки ? Пошкоджена сльозова залоза разом з кiсткою черепа, на якiй вона знаходиться. Яку з перерахованих кiсток пошкоджено? +Лобову -Верхню щелепу -Сльозову -Носову -Решiтчасту ? Небезпека поширення запального процесу з потиличної дiлянки у порожнину черепа. Крiзь яке анатомiчне утворення можливо це поширення? +Виростковий канал -Тiм'яний отвiр -Соскоподiбний отвiр -Остистий отвiр -Овальний отвiр ? Травма в дiлянцi носа, вiдсутнiсть нюху, набряк слизової носа. Яку з кiсток черепа травмовано? +Решiтчасту -Виличну -Лобову -Скроневу -Основну ? У задньоверхнiх вiддiлах голови скальпована рана i деформацiя контурiв голови. Якi кiстки можуть бути пошкодженi? +Тiм'яна i потилична кiста -Вилична кiстка i сльозова кiстка -Клиноподiбна кiстка i нижня щелепа -Лобова i носовi кiстки -Скронева кiстка i верхня щелепа ? Перелом передньої частини перегородки носа. Яку з кiсток, що утворюють перегородку, було пошкоджено? +Решiтчасту -Носову -Лемiш -Пiднебiнну -Дзьоб основної кiстки ? Перелом основи черепа проходить на межi скроневої i потиличної кiсток. Який отвiр пошкоджено у результатi травми? +Яремний -Шило-соскоподiбний -Соскоподiбний -Виростковий -Великий потиличний ? Пiсля перелому у дiлянцi центральної частини основи черепа виявлено змiни, пов'язанi з функцiєю гiпофiзу. Яка з перерахованих кiсток пошкоджена при травмi? +Клиноподiбна -Лобова -Скронева -Потилична -Решiтчаста ? Перелом основи черепа проходить через круглий i остистий отвори. Яка кiстка пошкоджена в результатi травми? +Клиноподiбна -Решiтчаста -Скронева -Лобова ? Розплавлення стiнки очної ямки, утвореної верхньою щелепою. Яка стiнка очної западини пошкоджена? +Нижняя -Верхня -Медiальна -Латеральна -Задня ? Пошкоджена верхня стiнка барабанної порожнини. В яку ямку черепа поширився гнiй з барабанної порожнини? +У середню черепну ямку -В очну ямку -У крилопiднебiнну ямку -У передню черепну ямку -У задню черепну ямку ? Через яку стiнку барабанної порожнини iнфекцiя може проникнути до середньої черепної ямки? +Верхню -Нижню -Латеральну -Медiальну -Задню ? Вкажiть найбiльш вирогiдне джерело поширення гнiйно-запального процесу в комiрки соскоподiбного вiдростка: +З барабанної порожнини -З груднинно-ключично-соскоподiбного м'яза -З губчастої речовини потиличної кiстки -З пiдшкiрної клiтковини -З середньої черепної ямки ? Через який канал проникла iнфекцiя в барабанну порожнину з носоглотки? +М'язово-трубний -Сонно-барабанний -Сонний -Лицевий канал -Барабанної струни ? Яким шляхом грипозна iнфекцiя потрапляє в середнє вухо? +Через слухову трубу -Через canalis nasolacrimalis -Через atrum mastoideum -Через foramen jugularis -Через canalis caroticus ? Куди може потрапити iнфекцiя з крилопiднебiнної ямки? +Орбiту -Пiдапоневротичний простiр -Барабанну порожнину -Лобову пазуху -Мiжкрилоподiбний простiр ? Де в носовiй порожнинi розташованi рецептори нюху? +Верхня носова раковина -Середня носова раковина -Нижня носова раковина -Загальний носовий хiд -Носоглотковий хiд ? Деформацiя нижньої стiнки правої очної ямки. Який параназальний синус найiмовiрнiше уражений? +Права верхньощелепна пазуха -Лобова пазуха -Клиноподiбна пазуха -Правий решiтчастий синус -Лiвий решiтчастий синус ? При гайморитi прокол для промивання виконується: +У дiлянцi середнього носового ходу -Через пiдочноямковий отвiр -Через великий пiднебiнний канал -У дiлянцi верхнього носового ходу -Через нососльозовий канал ? З якого вiддiлу носової порожнини потрапляє iнфекцiя в лобову пазуху? +З середнього носового ходу -З решiтчастої клиноподiбної кишенi -З верхнього носового ходу -З нижнього носового ходу -З присiнку носової порожнини ? В який вiддiл носа видiлятиметься ексудат з лобової i верхньощелепної пазух? +У середнiй носовий хiд -У верхнiй носовий хiд -У нижнiй носовий хiд -У присiнок носа -У нососльозовий канал ? Витiкання гною з середнього носового ходу. Про запалення яких пазух можна думати? +Верхньощелепної та лобової пазухи, переднiх i середнiх комiрок решiтчастої кiстки -Верхньощелепної та клиноподiбної пазухи -Лобової та клиноподiбної пазух, переднiх i заднiх комiрок решiтчастої кiстки -Переднiх, середнiх i заднiх комiрок решiтчастої кiстки -Клиноподібної пазухи, заднiх комiрок решiтчастої кiстки ? Запалення клиноподiбної пазухи. Куди вiдкривається її апертура? +Meatus nasi superior -Canalis nasolacrimalis -Meatus nasi medius -Meatus nasi inferior -Meatus nasi communis ? Через яке анатомiчне утворення гнiйний процес може поширитися в крилопiднебiнну ямку з орбiти? +Через нижню очноямкову щiлину -Через круглi отвори -Через щелепоочноямковий отвiр -Через крилопiднебiнний отвiр -Через верхньоочноямкову щiлину ? Було вимiряно вiдстань мiж двома верхнiми переднiми клубовими остями. Який розмiр великого тазу було визначено? +distantia spinarum -distantia cristarum -distantia trochanterica -conjugata vera -conjugata anatomica ? Виявлено долiхоморфний тип конституцiї. Яка форма грудної клiтки характерна для такого типу конституцiї? +Плоска -Воронкоподiбна -Бочкоподiбна -Конiчна ? Який вид з'єднання мiж тiлами хребцiв? +Синходроз -Дiартроз -Синсаркоз -Гемiартроз -Синостоз ? Видалено дуги хребцiв i зв'язки, що з'єднують їх. Назвiть цi зв'язки: +Жовтi зв'язки -Задня поздовжня зв'язка -Мiжостьовi зв'язки -Передня поздовжня зв'язка -Мiжхребетнi зв'язки ? Скручування хребта мiж I поперековим i XII грудним хребцями. Якi зв'язки при цьому розiрвалися? +Надостьова, мiжостьова i вiдбулося скручування передньої та задньої поздовжніх зв'язок -Жовта зв'язка -Передня i задня поздовжні -Усi перерахованi зв'язки ? Повний розрив грудинного кiнця ключицi. Якi зв'язки при цьому розiрвалися? +Реброво-ключична i груднинно-ключична -Акромiально-ключична та реброво-ключична -Конiчна та груднинно-ключична -Груднинно-ключична ? Виступ груднинного кiнця ключиці. Якi зв'язки пошкодженi? +Груднинно-ключична -Жовтi зв'язки -Мiжостьові -Ключично-реберна -Мiжключична ? У дитини 5-ти рокiв незарошення великого тiм'ячка. Чи є це нормою i якщо нi, то якi термiни його зарощування? +На 1-му роцi життя -На 2-му роцi життя -Це норма -Має бути зарощений до моменту народження -На 4-му роцi життя ? Яке з тiм'ячок заростає в кiнцi першого року життя? +Переднє (лобове) -Заднє (потиличне) -Переднє та заднє -Передньолатеральне (клиноподiбне) -Задньо-латеральне (соскоподiбне) ? Вивих скронево-нижньощелепного суглоба. Якi основнi зв'язки суглоба будуть пошкодженi? +Латеральнi -Клиноподiбно-щелепнi -Крилоподiбно- щелепнi -Шило-щелепнi -Внутрiшньосуглобовi ? Пошкодження атланто-осьового суглоба i зуба осьового хребця. Яка зв'язка пошкоджена насамперед? +Lig. cruciforme atlantis -Lig. alaria dextra -Lig. apicis dentis -Lig. alaria sinistra -Lig. transversum atlantis ? Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхiдно вiдвести її донизу. Яка анатомiчна структура зумовлює таку дiю? +Суглобовий горбок скроневої кiстки -Виростковий вiдросток нижньої щелепи -Нижньощелепна ямка скроневої кiстки -Вирiзка нижньої щелепи -Вiнцевий вiдросток щелепи ? Травмовано переднє тiм'ячко. Який вид з'єднання кiсток черепа зазнав змiн? +Синдесмоз -Синхондроз -Синостоз -Синсаркоз -Гемiартроз ? Лiкар захоплює нижнiй край нижньої щелепи i тягне її донизу, а пiдборiддя в цей час повертає вгору, потiм щелепа вiдводиться назад. Що лiкує травматолог? +Вивих нижньої щелепи -Перелом тiла нижньої щелепи -Перелом основи нижньої щелепи -Артроз скронево-нижньощелепного суглоба -Запалення ясен ? Видається плечовий вiдросток лопатки, пiд ключицею пальпується головка плечової кiстки. Який дiагноз можна поставити? +Вивих у плечовому суглобi -Перелом ключицi -Вивих у груднинно-ключичному суглобi -Вивих в акромiально-ключичному суглобi -Перелом плечової кiстки ? Дитина не може здiйснити супiнацiю та пронацiю передплiччя. В яких суглобах можливi цi рухи? +art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis -art. radiocarpea -art. cubiti -art. humeroulnaris -art. humeroradialis ? Змiщення яких суглобових поверхонь вiдбувається при вивиху плечового суглоба? +Головки плечової кiстки i суглобової западини лопатки -Суглобової западини лопатки i груднинного кiнця ключицi -Головки плечової кiстки i акромiального вiдростка лопатки -Головки плечової кiстки i акромiального кiнця ключицi -Суглобової западини лопатки i акромiального кiнця ключицi ? Обмежилися рухи в променево-зап'ястному суглобi. Якi рухи, властивi цьому суглобу, слiд вiдновити? +Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, коловi рухи -Згинання-розгинання, обертання -Згинання-розгинання, вiдведення-приведення, обертання -Згинання-розгинання, коловi рухи -Згинання-розгинання, коловi рухи, обертання ? На рентгенограмi тазу всi З частини тазової кiстки роздiлено промiжками. Для якого вiку вони характернi? +16 рокiв -10 рокiв -25 рокiв -40 рокiв -50 рокiв ? При пологах у жiнки виникло розходження лобкових кiсток. Який вид з'єднання кiсток постраждав? +Симфiз -Синдесмоз -Синхондроз -Синостоз -Дiартроз ? На операцiї з приводу перелому стегнової кiстки в суглобовiй порожнинi виявлено кров. Яка зi зв'язок кульшового суглоба є пошкодженою? +Зв'язка головки стегнової кiстки -Поперечна -Лобково-стегнова -Клубово-стегнова -Сiдничо-стегнова ? Зруйновано зв'язку головки стегна. Яке ускладнення загрожує хворому? +Асептичний некроз головки стегна -Нерухомiсть у кульшовому суглобi -Змiщення суглобових поверхонь у суглобi -Вивих кульшового суглоба -Обмеження рухливостi в кульшовому суглобi ? Постраждалий невзмозi розiгнути стегно. Дiагностовано розтягування зв'язок кульшового суглоба. Якi зв'язки пошкоджено? +Клубово-стегновi -Зв'язка головки стегнової кiстки -Сiдничо-стегнова зв'язка -Лобково-стегнова зв'язка -Поперечна зв'язка кульшової западини ? Скарги на болi в колiнному суглобi. Про ушкодження яких внутрiшньосуглобних утворень можна думати? +Поперечної та хрестоподiбних зв'язок, менiскiв -Менiскiв, косих i дугоподiбних зв'язок -Менiскiв, поперечної зв'язки -Хрестоподiбних зв'язок, менiскiв -Колатеральних i пiдколiнної зв'язок ? Патологiчна рухливiсть великогомiлкової кiстки в колiнному суглобi в латеральний бiк. Про ушкодження яких зв'язок можна думати? +Медiальної колатеральної зв'язки -Латеральної колатеральної i пiдтримуючої зв'язок -Латеральної колатеральної зв'язки -Зв'язки наколiнка -Медiальної пiдтримуючої зв'язки наколiнка ? Ушкодження менiскiв колiнного суглоба. При якому механiзмi травми може статися розрив менiскiв? +Розрив медiального менiска при ротацiї гомiлки назовнi, латерального - досередини -При розривi бiчних зв'язок -При розривi хрестоподiбних зв'язок -При ушкодженнi зв'язок пiдколiнної ямки -При вивихах гомiлки ? Опускання головки надп'яткової кiстки, що призвело до плоскостопостi. Iз слабкiстю якої зв'язки стопи це пов'язано? +Пiдошвової п'ятково-човноподiбної зв'язки -Пiдошвової клино-кубоподiбної зв'язки -Надп'ятково-човноподiбної зв'язки -Мiжкiсткової клино-кубоподiбної зв'язки -Роздвоєної зв'язки ? Лижник впав на правий зiгнутий колiнний суглоб з пронацiєю гомiлки. Механiзм цiєї травми характерний для ушкодження: +Медiального менiска -Передньої хрестоподiбної зв'язки -Латерального менiска -Поперечної зв'язки колiна -Косої пiдколiнної зв'язки ? Видалення частини травмованої стопи по лiнiї Лiсфранкова суглоба. Яку зв'язку необхiдно перетнути? +Медiальну мiжкiсткову заплесно-плеснову -Роздвоєну -П'ятково-човноподiбну -Надп'ятково-човноподiбну -Надп'ятково-п'яткову ? Гомiлка висувається вперед. Яка зв'язку колiнного суглоба ушкоджена? +Передня хрестоподiбна зв'язка -Зв'язки пiдколiнної ямки -Поперечна зв'язка кульшової западини -Бiчнi зв'язки колiнного суглоба -Задня хрестоподiбна зв'язка ? Патологiчний зсув гомiлки вперед вiдносно стегна. Це свiдчить про розрив такої зв'язки колiнного суглоба: +Передньої хрестоподiбної зв'язки -Поперечної зв'язки колiна -Задньої хрестоподiбної зв'язки -Великогомiлкової колатеральної зв'язки -Малогомiлкової колатеральної зв'язки ? Показана ампутацiя стопи в дiлянцi суглоба Шопара. Яку ключову зв'язку треба перетнути для вичленення в цьому суглобi? +Lig. bifurcatum -Lig. тalocalcaneum laterale -Lig. cuneocuboideum dorsale -Lig. mediale -Lig. talocalcaneum interosseum ? Пошкодженi зв'язки надп'ятково-гомілкового суглоба. Припухлiсть пiд медiальною кiсточкою. Яка зв'язка найiмовiрнiше ушкоджена? +Дельтоподiбна зв'язка -Роздвоєна зв'язка -Колатеральна i медiальна зв'язки -Колатеральна i латеральна зв'язки -Надп'ятково-човноподiбна зв'язка ? Набряк на переднiй поверхнi колiнного суглоба, при рухах чутно хрускiт. Яку кiстку ушкоджено? +Наколiнок -Шийку стегнової кiстки -Лiвий надвиросток стегнової кiстки -Правий надвиросток стегнової кiстки -Головку малогомiлкової кiстки ? У деяких народiв Африки у дiтей не буває дисплазiї кульшового суглоба. До цього призводить: +Положення дитини на стегнi матери з розведеними нiжками -Положення дитини зi зведеними нiжками -Туге сповивання немовляти -Генетичнi чинники -Особлива форма колиски ? Хворий не може скласти губи трубочкою, а ротова щiлина розтягується в боки. На атрофiю якого м'яза вказують цi симптоми? +Колового м'яза рота -Великого виличного м'яза -Жувального м'яза -Щiчного м'яза -М'яза смiху ? Хворий не може пiдняти опущену нижню щелепу. Якi м'язи не можуть виконати своєї функцiї? +Жувальнi -Коловий м'яз рота -Мiмiчнi м'язи -Надчерепний м'яз -М'яз, що пiднiмає кут рота ? Виявлено порушення зiмкнення повiк. Ушкодження якого м'яза можна запiдозрити? +M. orbicularis oculi -М. orbicularis oris -М. procerus -M. corrugator supercilii ? Яка структура утворює межу trig. linguale (Пирогова) ззаду i знизу? +М. digastricus (venter posterior) -М. styloglossus -М. digastricus (venter anterior) -М. genioglossus -М. hyoglossus ? Перелом вiнцевого вiдростка нижньої щелепи iз зсувом. Який м'яз змiстив вiдросток? +Скроневий -Латеральний крилоподiбний -Медiальний крилоподiбний -м'яз, що напружує м'яке пiднебiння -Жувальний ? Хворий не може рухати язиком уперед i вниз. Який з перерахованих м'язiв постраждав? +Пiдборiдно-язиковий м'яз -Шило-пiд'язиковий м'яз -Пiд'язиково-язиковий м'яз -Верхнiй поздовжнiй м'яз -Нижнiй поздовжнiй м'яз ? В дiлянцi шиї сформувався фiксований нахил голови у бiк з поворотом обличчя в протилежний бiк. Який м'яз шиї пiддався змiнам? +Груднинно-ключично-соскоподiбний -Трапецiєподiбний -Переднiй зубчастий -Лопатково-пiд'язиковий -Двочеревцевий ? Дiагноз: заглотковий абсцес. В якi мiжфасцiальнi простори може поширитися запалення? +Заднє середостiння -Переднє середостiння -Переднiй фасцiальний простiр шиї -Надгруднинний мiжфасцiальний простiр шиї -Заднiй фасцiальний простiр шиї ? В якому трикутнику шиї потрiбно здiйснити пальцеве притиснення загальної сонної артерiї для зупинки кровотечi? +Сонному -Пiднижньощелепному -Трикутнику Пирогова -Лопатково-трахейному -Лопатково-ключичному ? Якi структури формують судинно-нервовий пучок шиї? +a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis interna -a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis anterior -a. carotis communis, n. hypoglossus, v. jugularis interna -a. carotis communis, n. hypoglossus, v. jugularis externa -a. carotis communis, n. phrenicus, v. jugularis externa ? В якому трикутнику шиї проводиться трахеотомiя? +omotracheale -caroticum -omotrapezoideum -submandibulare -omoclaviculare ? Порушилася функцiя розгинання поперекового вiддiлу хребта. Якi м'язи спини постраждали? +М'яз, що випрямляє хребет -Великий м'яз попереку -Трапецiєподiбний м'яз -Найширший м'яз спини -Квадратний м'яз попереку ? Обмеження приведення i розгинання плеча, обертання плеча досередини. Розтягування якого м'яза сталося найiмовiрнiше? +М. latissimus dorsi -М. levator scapulae -М. romboideus major -М. trapezius -М. subscapularis ? Диригент оркестру не може дiстати iз задньої кишенi хустинку. Який м'яз не виконує своєї функцiї? +Найширший м'яз спини -Ромбоподiбний м'яз -Дельтоподiбний м'яз -Великий грудний м'яз -Трапецiєподiбний м'яз ? Вкажiть слабкi мiсця дiафрагми, де можливе утворення гриж: +Попереково-ребернi i груднинно-ребернi трикутники -Сухожилковий центр -Поперекова частина -Реброва частина -Груднинна частина ? Грижове випинання у правiй надлобковiй дiлянцi. В яких анатомiчних утвореннях найiмовiрнiше воно виникло? +Canalis inguinalis -Anulus umbilicalis -Anulus femoralis -Linea alba -Lig. іnguinalis ? В якiй частинi черевної стiнки можна провести найбiльш безкровний розрiз? +Бiла лiнiя живота -Пахвиннi дiлянки живота -Латеральнi дiлянки живота -Надчеревна дiлянка живота -Лобкова дiлянка ? В якiй послiдовностi розтинаються м'язи передньої стiнки живота при аппендектомiї? +Зовнiшнiй косий м'яз живота, внутрiшнiй косий м'яз живота, поперечний м'яз живота -Внутрiшнiй косий м'яз живота, поперечний м'яз живота, зовнiшнiй косий м'яз живота -Поперечний м'яз живота, зовнiшнiй косий м'яз живота, внутрiшнiй косий м'яз живота -Прямий м'яз живота, зовнiшнiй косий м'яз живота, внутрiшнiй косий м'яз живота -Зовнiшнiй косий м'яз живота, внутрiшнiй косий м'яз живота, прямий м'яз живота ? Дiагноз - грижа. Назвiть слабке мiсце надчеревної дiлянки в цьому випадку: +Бiла лiнiя живота -Пiхва прямого м'яза живота -Пупкова дiлянка -Пахвинна дiлянка -Поверхневе кiльце пахвинного каналу ? Дiагноз: вроджена пахвинна грижа. Про незрощення якої анатомiчної структури йдеться? +Вагiнальної оболонки -М'язової оболонки -Зовнiшньої сiм'яної фасцiї -Внутрiшної сiм'яної фасцiї -М'яза, що пiднiмає яєчко ? Грижа живота в дiлянцi пiвмiсяцевої лiнiї. Де на переднiй черевнiй стiнцi локалiзований патологiчний процес? +Уздовж латерального краю прямого м'яза живота -На рiвнi поперечного розтину прямого м'яза живота вище вiд пупка на 10 см -На рiвнi поперечного розтину прямого м'яза живота в дiлянцi пупка -На рiвнi поперечного розтину прямого м'яза живота нижче вiд пупка на 10 см -По серединнiй лiнiї мiж прямими м'язами живота ? Нiж послiдовно пройшов через шкiру, фасцiї, апоневрози бiчних м'язiв живота, прямого м'яза живота, поперечної фасцiї, очеревину. У якiй дiлянцi живота сталося поранення? +Нижче вiд пупка -Пупковiй -Правiй пахвиннiй -Надчеревнiй -Лiвiй пахвиннiй ? Поранення передньої стiнки пахвової ямки. Якi м'язи пошкодженi при цьому? +Великий i малий груднi -Дельтоподiбний i дзьобоплечовий -Двоголовий м'яз плеча i плечовий -Переднiй зубчастий i пiдлопатковий -Великий i малий круглi ? Травма плеча в дiлянцi великого горбика плечової кiстки, неможливiсть обертання плеча назовнi. ЯкиЙ м'яз постраждав? +M. infraspinatus et m. teres minor -М. supraspinatus et m. teres major -M. subscapularis et m. coracobrachialis -M. deltoideus et m. supraspinatus -M. teres major et m. teres minor ? Хворий не може вiдвести праву руку до горизонтального рiвня. Пошкодження якого з м'язiв викликало зазначене обмеження рухiв? +Дельтоподiбного -Плечового -Пiдостьового -Двоголового м'яза плеча -Великого круглого ? Запалення сухожилка пiдлопаткового м'яза. Яка функцiя кiнцiвки буде при цьому порушена? +Пронацiя плеча -Нахил лопатки вперед -Супiнацiя плеча -Пiднiмання лопатки -Пiднiмання ребер ? Запалення сухожилка пiдостьового м'яза. Яка функцiя кiнцiвки буде при цьому порушена? +Супiнацiя плеча -Пронацiя плеча -Нахил лопатки вперед -Пiднiмання лопатки -Пiднiмання ребер ? Перелом променевої кiстки нижче мiсця прикрiплення круглого м'яза-пронатора. Куди змiщений проксимальний вiдламок? +Уперед -Назад -Усередину -Назовнi -Угору ? Глибока рана передньої поверхнi плеча. На якi м'язи хiрург накладе шви? +Двоголовий i плечовий -Дзьобоплечовий i плечовий -Латеральну i медiальну головки трицепса -Плечовий i лiктьовий -Плечовий i плечопроменевий ? Пошкоджено м'язи передньої групи передплiччя. Якi порушення виникнуть у функцiї променево-зап'ясткового суглоба? +Згинання кистi -Розгинання кистi -Вiдведення кистi -Приведення кистi -Обертання кистi ? Середнi фаланги II - V пальцiв не згинаються. Якi м'язи пошкодженi? +Поверхневий згинач пальцiв -Глибокий згиначiв пальцiв -Червоподiбнi -Долоннi мiжкiстковi -Тильнi мiжкiстковi ? Середня i дистальна фаланги II-V пальцiв не згинаються. Якi м'язи пошкодженi? +Поверхневий i глибокий згиначi пальцiв -Поверхневий згинач пальцiв i червоподiбнi м'язи -Глибокий згинач пальцiв i червоподiбнi м'язи -Червоподiбнi м'язи i долоннi мiжкiстковi м'язи -Долоннi i тильнi мiжкiстковi м'язи ? Дистальна фаланга I пальця не згинається. Який м'яз пошкоджений? +Довгий згинач великого пальця -Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця -Короткий згинач великого пальця -Протиставний м'яз великого пальця -Привiдний м'яз великого пальця ? Дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз пошкоджений? +Довгий розгинач великого пальця -Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця -Короткий розгинач великого пальця -Довгий вiдвiдний м'яз великого пальця -Привiдний м'яз великого пальця ? Проксимальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м'яз пошкоджений? +Короткий розгинач великого пальця -Довгий розгинач великого пальця -Довгий вiдвiдний м'яз великого пальця -Короткий вiдвiдний м'яз великого пальця -Привідний м'яз великого пальця ? У дiлянцi плечового суглоба виявлено перелом пiдсуглобового горбика. Сухожилок якого м'яза крiпиться в цьому мiсцi? +Довгої головки m. triceps brachii -Латеральної головки m. triceps brachii -Довгої головки m. biceps brachii -Медiальної головки m. triceps brachii -Короткої головки m.biceps brachii На мiзинцi кистi з'явився набряк, який поширився на кисть i дистальнi вiддiли передплiччя. Пошкодження якої синовiальної пiхви кистi сталося? +Загальної синовiальної пiхви згиначiв пальців кистi Тильної пiхви сухожилків розгинача пальців кисті Пiхви сухожилка м'яза-розгинача мiзинця Синовiальної пiхви лiктьового розгинача зап'ястка Пiхви сухожилка променевого м'яза-згинача зап'ястка ? Хворий не може здiйснити поворот кистi досередини. Який м'яз постраждав? +Квадратний пронатор -Круглий пронатор -Розгинач пальцiв -Супiнатор -Променевий згинач зап'ястка ? Вивих плечового суглоба iз зсувом головки плечової кiстки угору i вперед. Сухожилок якого м'яза може бути пошкоджений? +Довгої головки двоголового м'яза плеча -Короткої головки двоголового м'яза плеча -Довгої головки триголового м'яза плеча -Плечового м'яза -Дзьобоплечового м'яза ? Пошкоджена верхня третина плеча. Виявлено вiдсутнiсть активного розгинання передплiччя. Який м'яз пошкоджений? +Триголовий -Двоголовий -Плечовий -Дзьобоплечовий -Великий круглий ? Порушено функцiю задньої групи м'язiв плеча. Порушення яких рухiв мають бути при роботi лiктьового суглоба? +Розгинання передплiччя -Згинання передплiччя -Вiдведення плеча -Згинання плеча -Розгинання плеча ? Чим фiксована в лiктьовiй ямцi серединна лiктьова вена? +Апоневрозом двоголового м'яза плеча -Плечовим м'язом -Сухожилком трицепса плеча -Плечопроменевим м'язом -Лiктьовим м'язом ? Паронiхiй мiзинця ускладнився флегмоною кистi i передплiччя. Гнiйний процес поширився по: +Vagina synovialis communis mm. flexorum -Мiжфасцiальним просторам -Vagina tendinis m. flexor pollicis longi -Canalis carpalis -Vagina tendinis m. flexor carpi radialis ? При травмi сiдниць хворий невзмозi провести вiдведення стегна. Який м'яз постраждав? +Малий сiдничний та середнiй сiдничний -Великий сiдничний -Грушоподiбний -Клубово-поперековий -Квадратний м'яз стегна ? Порушення функцiї згинання стегна в кульшовому суглобi. Який м'яз постраждав? +Клубово-поперековий -Квадратний м'яз попереку -Прямий м'яз живота -Зовнiшнiй косий м'яз живота -Поперечний косий м'яз живота ? Здавлення сiдничого нерва м'язом, який проходить через великий сiдничий отвiр. Який це м'яз? +Грушоподiбний -Великий поперековий -Внутрiшнiй затульний -Великий сiдничний -Зовнiшнiй затульний ? Зачеплено латеральну стiнку внутрiшнього стегнового кiльця. Яке анатомiчне утворення ушкоджено? +Стегнова вена -Стегнова артерiя -Лакунарна зв'язка -Пахвинна зв'язка -Гребiнна зв'язка ? Неможливiсть пiдняти тiло на кiнчики пальцiв стопи. Сухожилок якого м'яза пошкоджений? +Триголового м'яза гомiлки -Заднього великогомiлкового м'яза -Переднього великогомiлкового м'яза -Короткого малогомiлкового м'яза -Довгого малогомiлкового м'яза ? Неможливiсть розiгнути ногу в колiнному суглобi. Якi м'язи пошкодженi? +Чотириголовий м'яз стегна -Напiвсухожилковий -Напiвперетинчастий -Двоголовий м'яз стегна -Триголовий м'яз гомiлки ? На тильнiй поверхнi стопи рiзана рана. Сухожилки яких м'язiв можуть постраждати при цiй травмi? +Довгого i короткого розгиначiв пальцiв -Довгого малогомiлкового -Короткого малогомiлкового -Пiдошвового -Довгого згинача пальцiв ? Паралiч задньої групи м'язiв стегна. Якi порушення в рухах нижньої кiнцiвки будуть супроводжувати таке ускладнення? +Згинання гомiлки i розгинання стегна -Згинання стегна -Розгинання гомiлки -Обертання стегна назовнi -Обертання гомiлки досередини ? У хворого рiзана рана задньої поверхнi стегна, не може зiгнути гомiлку. Якi м'язи пошкодженi? +Напiвсухожилковий, напiвперетинчастий, двоголовий -Двоголовий, довгий привiдний, тонкий -Напiвперетинчастий, напiвсухожилковий, тонкий -Напiвсухожилковий, великий привiдний, тонкий -Двоголовий, тонкий, короткий привiдний ? Рiзана рана пiдошви стопи. Обмежене пiднiмання латерального краю стопи. Який м'яз пошкоджений? +Довгий малогомiлковий -Короткий малогомiлковий -Переднiй великогомiлковий -Довгий розгинач пальцiв -Триголовий м'яз гомiлки ? Ушкодження сухожилкiв м'язiв в дiлянцi медiальної кiсточки великогомiлкової кiстки. Сухожилки яких м'язiв постраждали? +Заднього великогомiлкового м'яза, довгого згинача великого пальця, довгого згинача пальцiв -Переднього великогомiлкового м'яза, довгого розгинача великого пальця, довгого розгинача пальцiв -Довгого i короткого малогомiлкових м'язів -Триголового м'яза гомiлки, пiдошовного м'яза -Короткого розгинача великого пальця, короткого розгинача пальцiв ? Ушкоджено м'язи передньої групи гомiлки. Функцiя якого м'яза може бути порушена? +Довгого розгинача великого пальця стопи -Довгого згинача пальцiв стопи -Камбалоподiбного м'яза -Довгого малогомiлкового м'яза -Короткого згинача пальцiв стопи ? Рана стопи в дiлянцi тильної поверхнi першої плеснової кiстки. Якi м'язи постраждали? +Довгий i короткий розгиначi великого пальця -Переднiй великогомiлковий м'яз i згиначi великого пальця -Довгий розгинач i згинач великого пальця -Короткий i довгий згиначi великого пальця -Короткий розгинач пальцiв i відвідний м'яз великого пальця ? Гомiлка закидається вперед i не повертається у вихiдне положення. Який дiагноз можна поставити? +Розрив ахiлова сухожилка -Розрив пiдошвового м'яза -Вiдсутнiсть латеральної головки m. gastrocnemius -Перелом великогомiлкової кiстки -Перелом малогомiлкової кiстки ? Пiдколiнна флегмона внаслiдок рани в переднiй дiлянцi верхньої третини стегна. По якому каналу iнфекцiя поширилася в пiдколiнну ямку? +Привiдному -Стегновому -Пахвинному -Гомiлково-пiдколiнному -Затульному ? Пiсля поранення нижньої третини стегна постраждалий не може розiгнути гомiлку. Який м'яз пошкоджений? +Чотириголовий м'яз стегна -Кравецький м'яз -Двоголовий м'яз стегна -Тонкий м'яз -Пiдколiнний м'яз ? Пошкоджена гомiлка, стало неможливо згинати праву стопу. Про пошкодження якого сухожилка йдеться? +Триголового м'яза литки (ахiловий сухожилок) -Переднього великогомiлкового м'яза -Кравецького м'яза -Двоголового м'яза -Довгого розгинача великого пальця ? Травма медiальної групи м'язiв стегна. Якi види рухiв не зможе виконати хворий? +Приведення стегна -Вiдведення стегна -Згинання стегна -Розгинання стегна -Супiнацiю стегна

Источник: http://anatomy.med.sumdu.edu.ua/files/anatomy/pita...

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Лечение простатита горловка
Введите код:
Популярные новости
Детское глазное отделение областной больницы в витебске зоя аркадьевна
Лечил хронический панкреатит а оказалось

? З пiдвищенням вмiсту якої речовини пов'язано пiдвищення крихкостi кiсток у похилому вiцi? +Неорганiчних речовин -Сполучної речовини -Органiчних речовин -Води -Мiжклiтинної рiдинi ? У результатi.

Работа кардиологом в калининграде
Кодирование от алкоголизма в смоленске цена

07 дек в 10:06 | #68 Полина Углич Гость Начала принимать Венарус после родов и завершения грудного вскармливания. Во

Болит голова в месте травмы