15 February 2015

Лекарство от диабета eucreas

  Eucreas – нова възможност за лечение на диабет тип 201/04/2008

Eucreas (на Novartis) е първият комбиниран перорален препарат, съдържащ DPP-4 инхибитора Galvus (vildagliptin) и metformin, получил одобрение от европейските регулаторни органи за лечение на диабет тип 2, съобщиха от фирмата-производител (1).

Медикаментът е ефективен при болни, при които не може да се постигне контрол на кръвната глюкоза с metformin, прилаган самостоятелно. Резултати от проведени проучвания сочат, че добавянето на vildagliptin подобрява сигнификантно гликемичния контрол при пациенти на монотерапия с metformin, като намалява с 1.1% стойностите на HbA1c, без комбинираната терапия да е свързана с наддаване на тегло или с повишен риск за хипогликемия.

Одобрението идва след като Novartis промени лекарствената инструкция на препарата, която препоръчва мониториране на чернодробната функция в началото на терапията, на всеки три месеца през първата година, а след това – периодично.

Eucreas се прилага два пъти дневно в доза vildagliptin 50 mg/metformin 850 mg или vildagliptine 50 mg/metformin 1000 mg. Двете съставки на медикамента повлияват едновременно дисфункцията на островните клетки в панкреаса и инсулиновата резистентност, които са в основата на патологията на диабет тип 2.

Vildagliptin действа чрез възстановяване на нормалната функция за увеличаване на секрецията на insulin и намаление на glucagone – двата основни хормона, които регулират нивата на кръвната глюкоза. Ефектите на metformin се постигат основно чрез намаляване продукцията на кръвна глюкоза от черния дроб и увеличаване на инсулиновата чувствителност.

Основен конкурент на Eucreas и Galvus е Januvia (sitagliptin) на Merck & Co. Според анализатори, годишните продажби на Eucreas могат да достигнат $500 милиона.

Използван източник:

1.Novartis Press Release 25Feb 2008 Eucreas, a single-tablet combination of Galvus and metformin, set for launch in first EU countries as new treatment for type 2 diabetes http://www.novartis.com

Може да Ви бъде интересно още

  1. Galvus
  2. Vildagliptin (Galvus) получи одобрение да се прилага в ЕС в комбинация с други перорални антидиабетни средства
  3. Vildagliptin – кандидат за допълнителна терапия на диабет тип 2
  4. Vildagliptin понижава гликемията сходно на rosiglitazone, но не води до наддаване на тегло
  5. Първият инхибитор на дипептидил пептидаза-4 е одобрен за лечение на диабет тип 2

Источник: http://spisaniemd.bg/dd/2008/04/eucreas-nova-vazmo...

Добавить комментарий!

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Алматы клиники проверить желудок
Введите код:
Популярные новости
Волгоградская детская областная больница гастроэнтеролог
Бросить курить уменьшая количество сигарет при сильном абсистентном синдроме

Eucreas – нова възможност за лечение на диабет тип 2 01/04/2008 Eucreas (на Novartis) е първият комбиниран перорален препарат, съдържащ DPP-4 инхибитора Galvus (vildagliptin) и metformin, получил одобрение от европейските

Массажа при простатите
Головная боль, головокружение, тошнота, низкое давление 80/20

Лазейки для курильщика в законе о запрете курения Александр Панченко http://www.segodnya.ua/img/article/3987/64_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/3987/64_tn.jpg 2012-11-20T11:00:54+02:00 Украина С 16 декабря в Украине курить разрешат только дома или на улице В барах и

Боли вжелудке кал зеленый